Kick It Young är workshopen speciellt utformad för ungdomsgrupper. Kärnan i grupper med unga personer är att hitta en fin balans mellan att utmanas i sitt individuella tänkande och att samtidigt få positiv uppmuntran från varandra i gruppen.

Våra workshopledare är tränade i att leda diskussioner och övningar utifrån olika gruppers behov och sammansättning. Målet med vår workshop är att skapa ett klimat där goda relationer främjas. Gruppen guidas genom dilemman, värderingsövningar och kreativa uppdrag för att skapa engagemang och god sammanhållning i gruppen. Workshopen innehåller en mix av lekfulla moment och ledda diskussionsövningar, med ständigt fokus på gruppen.

Vi lägger stor vikt vid att alla får komma till tals i den mån de själva känner sig bekväma med, att varje individ ska se sin viktiga roll i gruppen och att skapa medvetenhet i gruppen om vad schyssta diskussioner innebär. Vi garanterar att deltagarna lär sig mer om varandra, men även om sig själva.

Vad ingår?

I priset ingår 1 eller 2 st workshopledare beroende på gruppens storlek, allt material nödvändigt för att genomföra workshopen (bland annat våra egenutformade ord- och bildkort) och ett diplom för alla deltagare.

 

Dessutom kan vi garantera en lärorik och kul stund!

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 by Kick It Off Event AB